Pravno obvestilo

Spletno mesto www.webcomodo.com vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene. Vsebina teh spletnih strani je last društva Športni klub kraparjev Slovenije, ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ipd. vsebine tega spletnega mesta.  Športni klub kraparjev Slovenije niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem tega spletnega mesta terobjavljenimi informacijami. Športni klub kraparjev Slovenije si pridržuje pravico do spremembe teh spletnih strani.

Spletno mesto www.webcomodo.com nudi tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani društvo Športni klub kraparjev Slovenije ne odgovarja.

Obvestilo o piškotkih

Spletno mesto www.webcomodo.com uporablja spletne piškotke. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na uporabnikovo napravo s katero uporabnik dostopa do spletnega mesta. Pri ponovnem obisku spletne strani lahko ponudnik dostopa do podatkov na uporabnikovi napravi, ki so bili zbrani s pomočjo piškotkov.

S pomočjo piškotkov se zagotavlja boljše in uporabniku prijaznejše delovanje in prikazovanje spletnega mesta, hkrati pa piškotki pomagajo pri analizi uporabnikov in pri statistiki obiska.

Piškotki oziroma vsi podatki zbrani s pomočjo piškotkov, samostojno ne omogočajo identifikacije uporabnikov v skladu z  zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Z njimi ni mogoče ugotoviti, za katero osebo gre. Dovoljenja za namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli nastavi tudi v svojem spletnem brskalniku s katerim dostopa do spletnega mesta www.webcomodo.com.

Podatki o posameznih piškotkih in o upravljavcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in o trajanju piškotkov so navedeni v spodnji tabeli.

Več o piškotkih